Privacy verklaring & cookiebeleid

Onder de Brouwer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Onder de Brouwer
Oosterstraat 18
9203 BB Drachten
0512-358853

Door het bezoeken van onze website verzamelen wij enkele gegevens van je welke gebruikt worden om onze website te optimaliseren. Hierbij worden ook enkele cookies geplaatst. Wanneer je het contactformulier op onze website invult verzamelen we ook enkele persoonsgegevens welke hieronder worden beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onder de Brouwer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij het bezoeken van onze website:

je IP-adres, het type en de taal van je browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die je hierin kunt maken vind je hieronder;

Bij het invullen van het contactformulier:

je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, E-mailadres en ter voorkoming van span je IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onder de Brouwer verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is na het invullen van een contactformulier, aanmelding voor proeverij of reservering.
  • Om het gebruik van onze website te kunnen optimaliseren

Grondslagen

Bij het invullen van het contactformulier, aanmelding voor proeverij of reservering kan de betrokken aanvrager toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming is noodzakelijk om de aanvraag, aanmelding of reservering te kunnen versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onder de Brouwer bewaart jew persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onder de Brouwer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onder de Brouwer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Onder de Brouwer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag op onze website bijhouden zodat we de werking van onze website kunnen analyseren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies en hun functie

Functionele cookies

Onze website installeert automatisch een zogenaamde "sessie" cookie in jew webbrowser zodra je onze website bezoekt. Een sessiecookie is een tijdelijke cookie die alleen geldig blijft voor de duur van je bezoek aan onze website. Het wordt verwijderd zodra je je webbrowser sluit. Deze cookie wordt gebruikt om het bestaan van je sessie op de website te volgen en om je toegang tot verschillende delen van de Website te valideren.
Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van functionele cookies. We hoeven je alleen maar te informeren.

Analytische cookies

Onder de Brouwer maakt op deze website gebruik van drie analytische cookies van Google Analytics. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze informatie helpt ons om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.
Google zal deze informatie delen met derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Onder de Brouwer hanteert een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat we niet verplicht zijn om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de laatste drie cijfers van IPv4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google ontvangt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Onder de Brouwer. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Cookies van derde partijen

Behalve Google Analytics gebruiken we op dit moment geen cookies van andere derde partijen. Indien dit wijzigt zal dit vermeld worden in een gewijzigde versie van onze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Onder de Brouwer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens aanvragen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Onder de Brouwer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onder de Brouwer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ons contactformulier.